https://daringfireball.net/linked/2020/06/02/schnitt-facebook